TEKENEN

Tekenen is een hele basale uiting en tegelijkertijd een fijn intellectuele activiteit. Het kan op allerlei manieren en met veel middelen. We delen ze in in droge middelen zoals potloden & krijt en natte middelen zoals allerlei inkten & hulpmiddelen daarvoor.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8