Etsinkten Traditioneel

Traditionele etsinkten zijn vermengingen van pigment met voornamelijk lijn of saffloerolie. Deze etsinkten zitten geconcentreerd in de tube of in blik. Ze kunnen met lijnolie eventueel iets versoepelt worden. De recente inkten die watervermengbaar zijn presteren steeds beter, maar een enkeling zoekt het mooiste zwart in de traditionele etsinkten van Charbonnel, L & B, Gutenberg of Graphic Chemical.